X

Hvis du er usikker på hvilke tilbehør som er kompatibelt med dine høreapparater, vil din audiograf gladelig hjelpe deg.

Hvordan håndtere StreamLine Mic

Hvordan håndtere Made for iPhone høreapparater

Hvordan håndtere din TV-Transmitter

easytek Support

easyTek i detalj

(1) Multifunksjonsknapp

(1) Multifunksjonsknapp

(2) Halsslynge med innebygget antenne

(3) Mikrofonåpninger

(4) Statusinformasjon med LED-indikatorer

(5) Inngang for halsslynge

(6) Volumknapper

(7) Port for lydenheter med 3,5 mm plugg

(8) Port for FM-mottaker

(9) Resetknapp

(10) Port til micro-USB for lading

easyTek - enkel paring

Høreapparater: Steg 1

Heng easyTek rundt halsen. Skru på easyTek ved å trykke på (1) til den grønne LED-indikatoren (4) lyser.

Heng easyTek rundt halsen. Skru på easyTek ved å trykke på (1) til den grønne LED-indikatoren (4) lyser.

Høreapparater: Steg 2

Sett høreapparatene dine inn i ørene og skru dem på. Det grønne LED-lyset (4) blinker kort før lyset blir borte. Nå er dine høreapparater paret med easyTek.

Sett høreapparatene dine inn i ørene og skru dem på. Det grønne LED-lyset (4) blinker kort før lyset blir borte. Nå er dine høreapparater paret med easyTek.

Bluetooth-aktiverte enheter: Steg 1

Skru på easyTek ved å trykke på og holde inne (1) i flere sekunder. Hvis det blå LED-lyset (4) ikke blinker automatisk, trykk (1) og volumknapp “+” (6) helt til den gjør dette.

Skru på easyTek ved å trykke på og holde inne (1) i flere sekunder. Hvis det blå LED-lyset (4) ikke blinker automatisk, trykk (1) og volumknapp “+” (6) helt til den gjør dette.

Bluetooth-aktiverte enheter: Steg 2

Gå inn på Bluetooth-funksjonen til enheten du ønsker å pare med easyTek. Søk etter easyTek og velg den. Det blå LED-lyset (4) blinker kort før lyset blir borte.

Gå inn på Bluetooth-funksjonen til enheten du ønsker å pare med easyTek. Søk etter easyTek og velg den. Det blå LED-lyset (4) blinker kort før lyset blir borte.

TV Transmitter: Steg 1

Skru på easyTek ved å presse og holde inne (1) i flere sekunder. Trykk på (1) og begge volumknapper (6) samtidig helt til det blå LED-lyset (4) blinker.

Skru på easyTek ved å presse og holde inne (1) i flere sekunder. Trykk på (1) og begge volumknapper (6) samtidig helt til det blå LED-lyset (4) blinker.

TV Transmitter: Steg 2

Skru på TV Transmitteren maksimalt én meter fra din easyTek og vent på at paringen blir komplett. Dette tar ca to minutter. Det blå LED-lyset (4) slutter å blinke og forblir på.

Skru på TV Transmitteren maksimalt én meter fra din easyTek og vent på at paringen blir komplett. Dette tar ca to minutter. Det blå LED-lyset (4) slutter å blinke og forblir på.

Håndtering av easyTek

Hvordan bruke easyTek App

Hvordan bruke touchControl App

miniPocket Support

miniPocket i detalj

(1) Høyttaler

(1) Høyttaler

(2) LED-indikator

(3) Volumknapper

(4) Tastelåsbryter

(5) Knapp for å endre program

(6) På baksiden: Batterihus

(7) På baksiden: Åpning for nøkkelring

 

Hvordan håndtere din miniPocket