X
header one

Hvis du er usikker på hvilke tilbehør som er kompatibelt med dine høreapparater, vil din audiograf gladelig hjelpe deg.

Hvordan håndtere StreamLine Mic

Hvordan håndtere Made for iPhone høreapparater

Hvordan håndtere din TV-Transmitter

easytek Support

easyTek i detalj

easyTek_features-graphic_B2C_950x1108px

(1) Multifunksjonsknapp

(2) Halsslynge med innebygget antenne

(3) Mikrofonåpninger

(4) Statusinformasjon med LED-indikatorer

(5) Inngang for halsslynge

(6) Volumknapper

(7) Port for lydenheter med 3,5 mm plugg

(8) Port for FM-mottaker

(9) Resetknapp

(10) Port til micro-USB for lading

easyTek - enkel paring

Høreapparater: Steg 1

Heng easyTek rundt halsen. Skru på easyTek ved å trykke på (1) til den grønne LED-indikatoren (4) lyser.

easyTek_easy-pairing_1_768x400px

Høreapparater: Steg 2

Sett høreapparatene dine inn i ørene og skru dem på. Det grønne LED-lyset (4) blinker kort før lyset blir borte. Nå er dine høreapparater paret med easyTek.

easyTek_easy-pairing_3_768x400px

Bluetooth-aktiverte enheter: Steg 1

Skru på easyTek ved å trykke på og holde inne (1) i flere sekunder. Hvis det blå LED-lyset (4) ikke blinker automatisk, trykk (1) og volumknapp “+” (6) helt til den gjør dette.

easyTek_easy-pairing_2_768x400px

Bluetooth-aktiverte enheter: Steg 2

Gå inn på Bluetooth-funksjonen til enheten du ønsker å pare med easyTek. Søk etter easyTek og velg den. Det blå LED-lyset (4) blinker kort før lyset blir borte.

easyTek_easy-pairing_4_768x400px

TV Transmitter: Steg 1

Skru på easyTek ved å presse og holde inne (1) i flere sekunder. Trykk på (1) og begge volumknapper (6) samtidig helt til det blå LED-lyset (4) blinker.

easyTek_easy-pairing_2_768x400px

TV Transmitter: Steg 2

Skru på TV Transmitteren maksimalt én meter fra din easyTek og vent på at paringen blir komplett. Dette tar ca to minutter. Det blå LED-lyset (4) slutter å blinke og forblir på.

easyTek_easy-pairing_5_TV-transmitter_768x400

Håndtering av easyTek

Hvordan bruke easyTek App

Hvordan bruke touchControl App

miniPocket Support

miniPocket i detalj

miniPocket_features_950x950px

(1) Høyttaler

(2) LED-indikator

(3) Volumknapper

(4) Tastelåsbryter

(5) Knapp for å endre program

(6) På baksiden: Batterihus

(7) På baksiden: Åpning for nøkkelring

 

Hvordan håndtere din miniPocket