X
header one

Hvis du er usikker på hvilke tilbehør som er kompatibelt med dine høreapparater, vil din audiograf gladelig hjelpe deg.

easyTek Support

easyTek i detalj

easyTek_features-graphic_B2C_950x1108px

(1) Multifunksjonsknapp

(2) Halsslynge med innebygget antenne

(3) Mikrofonåpninger

(4) Statusinformasjon med LED-indikatorer

(5) Inngang for halsslynge

(6) Volumknapper

(7) Port for lydenheter med 3,5 mm plugg

(8) Port for FM-mottaker

(9) Resetknapp

(10) Port til micro-USB for lading

easyTek - enkel paring

Høreapparater: Steg 1

Heng easyTek rundt halsen. Skru på easyTek ved å trykke på (1) til den grønne LED-indikatoren (4) lyser.

easyTek_easy-pairing_1_768x400px

Høreapparater: Steg 2

Sett høreapparatene dine inn i ørene og skru dem på. Det grønne LED-lyset (4) blinker kort før lyset blir borte. Nå er dine høreapparater paret med easyTek.

easyTek_easy-pairing_3_768x400px

Bluetooth-aktiverte enheter: Steg 1

Skru på easyTek ved å trykke på og holde inne (1) i flere sekunder. Hvis det blå LED-lyset (4) ikke blinker automatisk, trykk (1) og volumknapp “+” (6) helt til den gjør dette.

easyTek_easy-pairing_2_768x400px

Bluetooth-aktiverte enheter: Steg 2

Gå inn på Bluetooth-funksjonen til enheten du ønsker å pare med easyTek. Søk etter easyTek og velg den. Det blå LED-lyset (4) blinker kort før lyset blir borte.

easyTek_easy-pairing_4_768x400px

TV Transmitter: Steg 1

Skru på easyTek ved å presse og holde inne (1) i flere sekunder. Trykk på (1) og begge volumknapper (6) samtidig helt til det blå LED-lyset (4) blinker.

easyTek_easy-pairing_2_768x400px

TV Transmitter: Steg 2

Skru på TV Transmitteren maksimalt én meter fra din easyTek og vent på at paringen blir komplett. Dette tar ca to minutter. Det blå LED-lyset (4) slutter å blinke og forblir på.

easyTek_easy-pairing_5_TV-transmitter_768x400

Håndtering av easyTek

Hvordan bruke easyTek App

Hvordan bruke touchControl App

miniPocket Support

miniPocket i detalj

miniPocket_features_950x950px

(1) Høyttaler

(2) LED-indikator

(3) Volumknapper

(4) Tastelåsbryter

(5) Knapp for å endre program

(6) På baksiden: Batterihus

(7) På baksiden: Åpning for nøkkelring

 

Hvordan håndtere din miniPocket

Hvordan håndtere din TV-Transmitter

Hvordan håndtere Made for iPhone høreapparater