X

Enestående teknologi reduserer din lytteinnsats.

Å forstå det som blir sagt i høyttaleren på togstasjonen, å lytte til en telefonsamtale med dårlig forbindelse eller å snakke med en venn i folksomme omgivelser kan være vanskelig. Spesielt der mange andre mennesker snakker samtidig. I slike situasjoner kan det kreve konsentrasjon og energi å føre en samtale. For personer med nedsatt hørsel kan det være utmattende å anstrenge seg for å høre hva som blir sagt.

Tre nøkkelteknologier for bedre taleforståelse 

Når taleforståelsen er tydelig, blir innsatsen for å lytte redusert. SPEECH er navnet på teknologien i de nye Signia-høreapparatene som skal gjøre lytting lettere for en høreapparatbruker. Dette oppnås ved å bruke tre viktige funksjoner samtidig:

  • Støyreduksjon
  • Retningsbestemmelse
  • Forsterkning


Fremhever tale i enhver lyttesituasjon

SPEECH analyserer hele tiden lydene du hører og fremhever tale hver gang den gjenkjennes i lydbildet, helt automatisk. Det betyr at du kan nyte uforstyrret hørsel i enhver situasjon – om det er i stille omgivelser ved frokostbordet eller i svært støyende omgivelser, som på en togstasjon.

Nedenfor ser du hvordan SPEECH automatisk endrer innstillingene i fire situasjoner, slik at du alltid får fokus på det du ønsker å høre. Det reduserer din lytteinnsats og gjør lytting lettere.

Tre nøkkelteknologier for bedre taleforståelse 

Frokost: Støy ved frokostbordet.

På starten av dagen nyter du frokost med familien. Barna er oppstemte, og deres småprat blandes med nyhetene fra radioen. De mest interessante artiklene fra avisen leses høyt. Alle disse forstyrrende lydene gjør det svært vanskelig å fokusere på hva som blir sagt – en krevende situasjon for deg som bruker høreapparater.

SPEECH: Ingen klirring, rasling eller knasing!
SPEECH sikrer at du ikke går glipp av noe: Den fremhever den ønskede talerens stemme og aktiverer samtidig tale- og støyhåndteringen samt funksjonen SoundSmoothing™ for å redusere klirringen av tallerkener og kopper samt raslingen av avisen. Det betyr at du kan nyte uanstrengt hørsel og forstå det som er viktig. Det gir uanstrengt hørsel med god taleforståelse.

På starten av dagen nyter du frokost med familien. Barna er oppstemte, og deres småprat blandes med nyhetene fra radioen. De mest interessante artiklene fra avisen leses høyt. Alle disse forstyrrende lydene gjør det svært vanskelig å fokusere på hva som blir sagt – en krevende situasjon for deg som bruker høreapparater.

Togstasjonen: Støyen gjør alt uforståelig.

På vei til jobb støter du på en kollega på togstasjonen, og dere begynner å snakke sammen. Samtalen avbrytes av lyden av meldinger fra høyttaleren. Det er svært krevende å forstå tale i denne situasjonen – spesielt for deg som bruker høreapparater.

SPEECH: Holder samtalen i gang.
SPEECH fremhever den ønskede taleren. Tale- og støyhåndteringen samt funksjonen Narrow Directionality gjør det mulig for deg å fokusere på tale som kommer forfra. SPEECH demper all annen tale samtidig som talen til den dominante taleren forsterkes, slik at du kan føre en klar og avslappet samtale med din kollega. Det gir uanstrengt hørsel med god taleforståelse.

 

 

På vei til jobb støter du på en kollega på togstasjonen, og dere begynner å snakke sammen. Samtalen avbrytes av lyden av meldinger fra høyttaleren. Det er svært krevende å forstå tale i denne situasjonen – spesielt for deg som bruker høreapparater.

Flere personer snakker: Bare det å høre er hardt arbeid.

Du befinner deg et sted hvor mange personer snakker samtidig. Det er et virvar av lyder med ringende telefoner og mange personer som snakker på en gang. For deg som bruker høreapparater er det en vanskelig situasjon å føre samtaler i.

SPEECH: Gir klar og ren lyd.
Så snart personen ved siden av deg begynner å snakke, hever SPEECH automatisk talerens stemme i forhold til andres. Den aktiverer også tale- og støyhåndteringen samt funksjonen SoundSmoothing™ for å undertrykke bakgrunnsstøy, som for eksempel telefoner som ringer og tastaturer som klaprer. Det gir uanstrengt hørsel med god taleforståelse

Du befinner deg et sted hvor mange personer snakker samtidig. Det er et virvar av lyder med ringende telefoner og mange personer som snakker på en gang. For deg som bruker høreapparater er det en vanskelig situasjon å føre samtaler i.

Utendørs: Svaret blåser i vinden.

Det er sent på ettermiddagen, og du sitter på en kafé på et travelt gatehjørne og nyter en cappuccino med vennene. Brisen er kjølig, og diskusjonen ved nabobordet er høylydt. Bakgrunnsstøy samt vindstøy gjør taleforståelse vanskelig for deg som bruker høreapparater.

SPEECH: Demper vindstøy.
SPEECH reduserer automatisk lyder og stemmer fra omgivelsene ved å fremheve den nære samtalen ved bordet. Samtidig dempes den høylytte diskusjonen ved nabobordet med den automatiske retningsbestemmelsen i høreapparatene. SPEECH bruker også tale- og støyhåndtering samt eWindScreen™ binaural for å håndtere støy fra trafikken og forstyrrende vindstøy. Alt dette gir deg mulighet til å slappe av og nyte selskapet. Det gir uanstrengt hørsel med god taleforståelse.

Det er sent på ettermiddagen, og du sitter på en kafé på et travelt gatehjørne og nyter en cappuccino med vennene. Brisen er kjølig, og diskusjonen ved nabobordet er høylydt. Bakgrunnsstøy samt vindstøy gjør taleforståelse vanskelig for deg som bruker høreapparater.

Bedre taleforståelse

Hør selv!