X

Når et fly er i lufta, kan det monotone suset i kabinen og cockpiten være slitsomt og skape kommunikasjonsvansker for de som er om bord. Kabinpersonale som jobber under slike forhold kan bli vant til denne støyen, siden hjernens hørselssenter læres opp til å godta den. Dette endrer ikke det faktum at hørselen deres blir utsatt for stress.

En individuelt tilpasset støypropp gjør at tale fortsatt kan høres, selv om bakgrunnsstøyen dempes.  Det er ikke like krevende å oppfatte samtale, og du trenger ikke bruke like mye energi på å skille samtale fra støy. Dette gjør at du blir mer avslappet – selv etter lengre perioder i miljøer med monoton støy.

Det er viktig å velge en demping som gir en riktig balanse mellom støydemping og kommunikasjonsmuligheter. Hvis du demper støyen for mye, demper du også samtaler i nærheten, noe som betyr at du må bruke mer energi på å forstå hva som blir sagt.

Hørsel som har vent seg til et arbeidsmiljø uten støypropper om bord et fly, regulerer seg selv helt automatisk når flyet starter motorene, slik at du ikke opplever støyen på samme måte som annen støy. Når du begynner å bruke støypropper, ønsker underbevisstheten din å fortsette med å “regulere” hørselen den første tiden. Derfor vil det føles som om lyden nesten forsvinner. Dette vil imidlertid avta når hørselen din blir vant til å bruke støypropper. Det kan være en god idé å bruke støyproppene i andre situasjoner, før du bruker dem om bord på flyet. For eksempel, under en sykkeltur når du kan høre den høye lyden av vinden, når du kjører bil eller andre daglige situasjoner som utsetter deg for en relativt monoton støy som kan minne om det som er til stede under en flytur.

Til personale om bord på fly anbefaler vi bruk av SOWEI Free-støypropper med moderat demping.

Dersom du vil ha ekstra demping, f.eks. hvis du skal tilbringe natten på et sted med støyende omgivelser, anbefaler vi tettsittende støypropper som er formstøpt til dine ører og gir optimal komfort. Det er ikke mulig å fjerne lyden fullstendig, men støyproppene gir en kraftig lyddemping som kan gi deg ro når du virkelig har behov for det.

For ekstra demping anbefaler vi SOWEI Sleep-støypropper

Andre støypropper

Andre jobbfunksjoner på fly enn de to nevnte kan kreve andre løsninger med støpte støypropper. Kontakt oss for råd og veiledning om din situasjon.

For mer informasjon, ta kontakt med Kim.deichmann@sivantos.com eller Tommy.raun@sivantos.com.