X
Under overskriften “Hør fremtiden ...og forbered deg for den”, setter World Hearing Day 2018 fokus på hvor viktig det er å identifisere hørselsproblemer tidlig og gjøre noe med dem.
2018-03-04

Emner

World Hearing Day setter fokus på økende antall personer med hørselsproblemer.

Under overskriften “Hør fremtiden ...og forbered deg for den”, setter World Hearing Day 2018 fokus på hvor viktig det er å identifisere hørselsproblemer tidlig og gjøre noe med dem.

Den 3. mars var det World Hearing Day. Visste du at antall personer med hørselsproblemer øker? I følge World Health Organization har mer enn 466 millioner personer hørselsproblemer og i 2050 vil nesten hver 10. person ha en hørselsnedsettelse. Det skyldes ikke bare at vi lever lengre, men mange vil ha et hørselsproblem i yngre alder enn våre foreldre eller besteforeldre.

Under temaet ”Hør fremtiden…og forbered deg på den” setter World Hearing Day fokus på hvor viktig det er å oppdage hørselsproblemer på et tidlig stadie og bremse utviklingen av hørselsproblemer. Hvis du ofte spør folk om å gjenta hva de sier, har en tendens til å øke volumet på TV-en og radioen, mister ofte deler av samtalen, har en ringetone (tinnitus) i øret eller folk sier at du prater veldig høyt, kan du ha en hørselsnedsettelse.

Hva kan du gjøre? Unngå situasjoner med mye støy og ta høreprøver regelmessig, er noen av de beste måtene for å unngå at hørselen forverres hurtig. Det tar kun et par minutter å ta vår Signia hørselstest, klikk her.

Testen kan gi en rask indikasjon på om høreapparater kan forbedre din hørsel. Hvis du har et hørselstap, kan tilpasning av høreapparater være med på å forsinke mulig kognitivt forfall og gjøre deg mindre avhengig av andre personer. Det er derfor viktig at du blir oppmerksom på eventuelle hørselsproblemer så tidlig som mulig og gjør noe med dem. Du kan finne din nærmeste Signia Nx-hørselsklinikk ved å klikke her.

Personalet på hørselsklinikken vil hjelpe deg med å komme videre i prosessen omkring mulig tilpasning av høreapparater. De vil gi deg råd om den beste løsning for ditt hørselsproblem. Signia har en lang rekke hørselsløsninger som kan hjelpe deg: fra de minste i-øret høreapparatene til diskrete og elegante bak-øret apparater som kan streame telefonsamtaler, musikk og lyd fra TV-en direkte i dine ører. For mer informasjon om våre høreapparater og tilbehør se her www.signia-hearing.no.