X
Takket være Signias trådløse funksjon CROS/BiCros, kan de med ensidig døvhet høre og forstå klart og tydelig med mindre anstrengelse.
2016-09-27

God hørsel - selv med ensidig døvhet

Takket være Signias trådløse funksjon CROS/BiCROS, kan de med ensidig døvhet høre og forstå klart og tydelig med mindre anstrengelse.

Takket være Signias trådløse funksjon CROS/BiCROS, kan de med ensidig døvhet høre og forstå klart og tydelig med mindre anstrengelse. Signia CROS Pure Transmitter overfører tale trådløst fra ett høreapparat til det andre. Alle signaler blir behandlet og, avhengig av nivået på hørselstapet i det bedre øret og den spesifikke akustiske situasjonen, blir talesignalene forsterket. De nye Signia høreapparatene tilbyr innovative funksjoner, som for eksempel “SPEECH”, som gir bedre taleforståelse selv i støyende omgivelser.

Redusert lytteanstrengelse i hverdagen

Enten du er på jobb i et åpent kontorlandskap, på telefonen, eller på restaurant, med den trådløse overføringen fra det ene høreapparatet til det andre kan du lytte til samtaler helt uanstrengt, selv om personen du snakker med er vendt mot det døve øret. “SPEECH” fokuserer på ønsket talekilde og får den til å skille seg ut mot annen bakgrunnsstøy. Med slik innovativ teknologi, kan du høre klart og tydelig uten å anstrenge deg for mye, til og med i rom med mye gjenklang eller andre personer som snakker. Selv det å bruke telefonen er enkelt: Ved å holde telefonen opp mot øret blir telefon-programmet aktivert, og samtalen høres direkte i høreapparatene.

Hør selv

Adam,vår høreapparatmodell, vil vise deg hvordan vår nye primax™-funksjon, TwinPhone, fungerer i denne demonstrasjonsvideoen (video er på engelsk).

Ved å bruke de nyeste Signia høreapparatene blir lytting lettere og mindre anstrengt gjennom hele dagen – klinisk bevist.*

Vi forsikrer deg om at lyden til høreapparatene ikke har blitt behandlet på noen som helst måte, og alt du hører er tatt opp direkte med primax høreapparater.

Hør selv!

 

* Studie utført ved University of Northern Colorado, 2015, undersøkte effektiviteten til de nye funksjonene til primax ved å samle inn og analysere løpende EEG-data samtidig som subjektene utførte taletesten. For begge primax-funksjonene SPEECH og EchoShield, viste målinger av den objektive hjerneatferden en betydelig reduksjon i lytteanstrengelse når funksjonene var aktivert.