X
primax-funksjonen EchoShield reduserer gjenklang og fremhever tale, noe som gjør lytting lettere for høreapparatbrukeren.
2016-09-23

Enkel lytting i rom med gjenklang

I tillegg til omgivelser med mye støy, er det vanskelig å forstå tale på steder med mye gjenklang. EchoShield-funksjonen i Signia høreapparater reduserer gjenklang og fremhever den direkte talen i slike situasjoner.

Tydelig tale i rom med gjenklang

I tillegg til omgivelser med mye støy, er det vanskelig å forstå tale på steder med mye gjenklang. Rom med harde overflater og bare vegger reflekterer mer lyd og skaper mer gjenklang enn rom med tepper, gardiner og møbler, som absorberer lydbølger. Ubehagelige og distraherende ekkolyder oppstår ikke bare på steder hvor du kun befinner deg i kort tid, slik som foajeer eller inngangshaller, men også i treningsrom, klasserom og lignende. EchoShield-funksjonen i Signia høreapparater reduserer gjenklang og fremhever den direkte talen i slike situasjoner. Talesignaler gjøres klare og tydelige, og reduserer lytteanstrengelsen til den som bruker høreapparatene.

Uanstrengt lytting – hør selv

Adam, vår høreapparatmodell, kan vise deg hvordan den nye primax™-funksjonen, EchoShield, fungerer i denne demonstrasjonsvideoen (video er på engelsk).

Ved å bruke de nyeste Signia høreapparatene, vil hørselshemmede utøve mindre innsats for å lytte gjennom hele dagen – klinisk bevist.*

Vi forsikrer om at lyden fra høreapparatene ikke er behandlet på noen måte, og alt du hører er opptak gjort direkte med primax høreapparater.

Hør selv.

 

 

* Studie utført ved University of Northern Colorado, 2015, undersøkte effektiviteten til de nye funksjonene til primax ved å samle inn og analysere løpende EEG-data samtidig som subjektene utførte taletesten. For begge primax-funksjonene SPEECH og EchoShield, viste målinger av den objektive hjerneatferden en betydelig reduksjon i lytteanstrengelse når funksjonene var aktivert.