X
Signia er vårt nye produktmerke som sidestilles til Siemens-varemerket. Lurer du på hva dette utgjør for deg? Ta en titt på mulige spørsmål og svar her.
2016-03-02

Spørsmål og svar

På hvilken måte skiller det nye varemerket Signia seg fra Siemens?

Hvor lenge vil varemerket Siemens fortsatt eksistere i høreapparatindustrien?

Sivantos har inngått en avtale med Siemens om fremtidig bruk av varemerket Siemens til å utvikle, markedsføre og selge høreapparater i en årrekke. Derfor kan og vil Sivantos fortsette å bruke varemerket Siemens i de kommende årene.

På hvilken måte skiller det nye varemerket Signia seg fra Siemens?

Med vårt nye varemerke Signia bygger vi på vår erfaring og verdier vi har utviklet over en lang tid. Samtidig ønsker vi å strekke oss og bevege oss i en ny retning. Med Signia kan vi kommunisere med våre kundegrupper på en mer iøynefallende måte og i tidsriktige kanaler for og nå en bredere og yngre kundegruppe.

Hva er relasjonen mellom varemerkene Siemens og Signia?

Signia vil være vårt nye produktmerke som vi vil bruke side om side med det kjente merkenavnet Siemens i de kommende årene. Med to varemerker kan vi bruke det beste fra begge i vår markedsføring.

Hvilken endring vil det være for dig når Siemens ikke lenger er tilgjengelig som produktvaremerke?

Det vil ikke bli noen endringer for dig med tanke på  kvalitet, garanti, reparasjoner, service og support.